Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejde i Karmsten

Børnehuset Karmstens bestyrelse består af leder, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter.

Bestyrelsen mødes normalt 4-5 gange årligt. Møder afholdes med dagsorden, der er tilgængelig her på siden, og referaterne lægges op efter mødet.

Vedtægter, forretningsorden og principper for arbejdet er underskrevet og ligger i institutionen.

Vedtaegter—Bornehuset-Karmsten

Principper-for-bestyrelsesarbejdet

Forretningsorden-2023

Bestyrelsen i Karmsten 2023

Oversigt over bestyrelsen i Børnehuset Karmsten fotos