Famly

Som led i vores forældreinformation/forældresamarbejde har Børnehuset Karmsten et registrerings- og kommunikationssystem ved navn Famly. 

Dette system fremmer overblikket i dagligdagen samt kommunikationen med forældrene med henblik på barnets hverdag. Personalet dokumenterer pædagogiske aktiviteter i form af billeder, hverdagsfortællinger m.m., sender praktiske meddelelser og formidler kollektive samt individuelle beskeder vedr. børnene til jer som forældre. 

Famly fungerer ligeledes som et check in og ud-system, hvor forældre f.eks. kan registrere, hvornår barnet bliver hentet og af hvem; om barnet skal med en kammerat hjem, holder fri, ferie eller er syg. Vi har tjek-/ud skærm i hver afdeling. Oversigten over fremmødte børn giver os mulighed for at planlægge børnenes dag på den mest optimale måde – i henhold til fordeling af personaleressourcer og børnegrupper.

Alle forældre får tilsendt en mail om et login til Famly og har ansvaret for at sikre at barnets samt tilknyttede kontaktpersoners oplysninger er nedskrevet samt opdateres løbende.

Læs mere om Famly her

Famly