Fra vuggestue til børnehave

Velkommen i børnehave

Formålet med skrivelsen er, at forklare jer lidt overordnet om livet i børnehaven i Karmsten.

I vuggestuen er der et løbende samarbejde med børnehaven. I perioden frem til den enkeltes børnehavestart, vil der være en gruppe af de ældste fra vuggestuen som samles og går på besøg i børnehaven jævnligt. Det betyder, at børnene har haft deres daglige, naturlige gang i børnehaveafdelingen, og dermed kender lokalerne, samt alle børn og ansatte ret godt. Derfor kan det imidlertid stadig opleves voldsomt for barnet, når skiftet rent faktisk sker. Nogle børn kan blive meget trætte eller overvældede i en periode efter starten, andre drømmer måske meget om natten eller tisser lidt mere i bukserne, end før børnehavestart. Det er helt almindelige og normale reaktioner, som enkelte børn kan få; og vi vil selvfølgelig være i tæt dialog med jer om dette, hvis behovet opstår, så vi sammen kan tilstræbe at barnet forholdsvis bliver hurtigt tryg ved livet i børnehaven.

Hvis det er muligt for jer, er det en god ide at sørge for, at barnet får nogle forholdsvis korte dage i starten, da det som skrevet, kan være spændende, udfordrende og overvældende at starte i børnehave. De korte dage giver barnet et pusterum hjemme, til at fordøje de nye indtryk.

Livet i børnehaven adskiller sig fra vuggestuens. Det grundlæggende er stadig omsorg og tryghed for barnet (naturligvis en omsorg der er tilpasset aldersgruppen), men derudover er pædagogikken i højere grad rettet mod aktiviteter og den samlede børnegruppes behov i den forbindelse.

Der er flere børn i grupperne (ca. 22 børn og 3 voksne) og det er derfor muligt, at i kan opleve det lidt mere hektisk eller travlt end i vuggestuen ved aflevering eller afhentning. Tøv dog stadig ikke med at spørge os, hvis i er i tvivl eller bare har spørgsmål om det ene eller andet – så vi løbende kan drøfte barnets trivsel.

Som i vuggestuen kan alle hverdagens aktiviteter læses på tavlen. På stuerne er børnene inddelt i mindre hold, disse hold kan ses på stuedøren. Indcheckning sker på iPads ligesom i vuggestuen.

For at sikre den bedst mulige modtagelse på barnets 1. børnehavedag, er det vigtigt at I i forvejen har lavet en aftale med den stue jeres barn skal gå på omkring mødetidspunkt.

 

Vel mødt til livet børnehaven. Vi glæder os til at lære jer at kende!