Opstart i vuggestuen og børnehaven

Det er af stor betydning for barnets trivsel, at der er en god kontakt mellem forældre og personale, så derfor er et godt forældresamarbejde en vigtig prioritet i Karmsten. Inden opstart inviterer vi jer til en samtale, hvor vi vil tale om, hvordan opstartsprocessen vil forløbe, hvilke behov og ønsker kan man evt. have samt hvilke forventninger vi har til hinanden. Vi vil ligeledes give et indblik i hvordan den kommende stues hverdag og struktur ser ud samt huset generelt. Samtalen vil typisk ligge 1-2 uger før start og afholdes af barnets kommende indkøringsperson fra den nye stue.

I starten vil jeres barn være tilknyttet ét bestemt personale, som bliver et fast holdepunkt og lærer barnet den nye hverdag at kende. Den person taler også løbende med jer om, hvordan det går, evt. nye spørgsmål vedr. jeres barns vaner, rytmer og behov og lign.

Vi bestræber os dog på, at barnet så hurtigt som muligt også lærer de andre voksne at kende.

Når jeres barn starter, får I adgang til vores kommunikationssystem Famly, hvor I skal udfylde jeres barns stamkort. Det er meget vigtigt, at oplysningerne bliver ajourført, hvis I skifter adresse eller telefonnummer, så vi altid kan få fat i jer.

Det er vigtigt at give besked om ændringer i de familiære forhold. F.eks. i forbindelse med skilsmisse, afskaffet kæledyr eller dødsfald i familien.

Ca. 3 måneder efter jeres barns opstart tilbyder vi jer en samtale, hvor vi kan tale om, hvordan I som forældre har oplevet den første tid i institutionen samt en dialog om jeres barns trivsel og udvikling generelt.

Vel mødt til livet i Karmsten. Vi glæder os til at lære jer at kende!