God normering

I Karmsten har vi ca. 100/105 børn indskrevet henover året. Vi er ca. 25 ansatte medarbejdere (11 pædagoger, 6 medhjælpere, køkkenpersonale, gårdmand og vikarer) til børnene fordelt på forskellige timeantal og en fuldtidsansat leder, der arbejder i ledelsesteam med souschef.

Vi har en god normering (antal børn pr. fuldtidsansat pædagogisk personale) som er 5,3. Det betyder at vi er mange ansatte og bruger vikar under ferie og andet fravær. Der vil ofte være nye ansigter fordi vi prioriterer hænder til børnene. Vi har god plads i vores dejlige hus og bruger alle rum til aktiviteter, for at skabe ro og nærvær med mindre grupper af børn.

Vores køkkenmedarbejder der er ansat 37 time pr. uge, forbereder og færdiggør alle dagens måltider, opvask og vasketøj, så det øvrige personale kan koncentrere sig om arbejdet med børnene. Det betyder i praksis at medarbejderne ikke er i køkkenet, men har alle deres timer hos børnene til det pædagogiske arbejde. Ligeledes har vi gårdmand, der ordner alt det håndværksmæssige, inde og ude.

Vi beregner antallet af enheder i forhold til personaletimer i afdelingerne løbende. Vi flytter ressourcer (timer) om nødvendigt. Dette for at sikre at ressourcerne afspejler den reelle børnesammensætning i afdelingerne, for eksempel i en periode med mange børn under 2,11 år i børnehaveafdelingen.