Børn fra andre kommuner

Børn fra andre kommuner

Forældre fra andre kommuner end Egedal, er selvfølgelig også velkomne til at have jeres børn i Karmsten. Det er dog vigtigt at I henvender Jer på Jeres lokale, kommunale pladsanvisning, og søger om et skriftligt betalingstilsagn.

I skal være opmærksomme på følgende:

Reglerne om “Frit valg over kommunegrænsen” gør at forældrebetalingen kan variere meget fra kommune til kommune, da de enkelte kommuner udregner prisen i forhold til, hvad en plads i bopælskommunen koster at drive. I Karmsten lægger vi vores budget efter hvad Egedal kommune har udmålt i driftstilskud.

Er driftstilskuddet i bopælskommunen mindre end Egedal kommunes, vil forældrene blive pålagt at betale differencen. Differencen må ikke belaste Karmstens budget.