Økonomi

Økonomi

Takster 2021.

Børnehuset Karmstens takst afspejler vores høje prioritet af uddannet fagpersonale og er i 2021:

Barn i alderen 0-2,11 år: kr. 3005,- + kr. 610,- (fuld forplejning)
Barn i alderen 2,11 år-skolestart: kr. 1852,- + kr. 610,- (fuld forplejning)

Betaling for plads i Karmsten foregår altid via PBS.

Vedr. søskenderabat, friplads o. lign. gælder de samme regler og muligheder, som i de kommunale institutioner.

Når man accepterer en plads i Karmsten betales et depositum på 2000,- pr. barn. Depositummet bruges, hvis der ikke betales for sidste måned i forbindelse med udmelding, hvis forældrene er kommet i restance eller hvis varsler/regler for udmeldelse i andre institutioner eller i Karmsten fra forældrenes side ikke er overholdt, således at Karmsten mister driftstilskud fra barnets hjemkommune. I alle andre tilfælde tilbageføres depositummet til forældrenes konto, når barnet er stoppet i Karmsten.