Vikarer

I Karmsten har vi faste vikarer tilknyttet, som træder til ved ferier og fravær.