Velkommen til Børnehuset Karmsten

Børnehuset Karmsten er en privat institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.
Vi har ca. 100 børn i alderen 0-6 år.

I Karmsten følger vi lovgivningen på daginstitutionsområdet og Egedal Kommune har tilsynspligt.

Vi prioriterer en god normering og en høj grad af uddannet personale (ca. 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere).

Vores normering (fuldtidsbørn divideret med pædagogisk fuldtidsansat) i 2021 er 5,3.

Opskrivning til Karmsten skal ske direkte til institutionen (se mere under menupunktet ‘Indmeldelse i Karmsten’). 

Vi har åbent mandag til torsdag 6.30-17.00, fredag 6.30-16.30.

Mere information kan findes her på hjemmesiden eller via vores Kontaktformular.