Overgang til børnehaven

Alle børn er automatisk garanteret plads i vores børnehave. I perioden frem til den enkeltes børnehavestart, vil en gruppe af de ældste fra vuggestuen samles og går på besøg i børnehaven jævnligt. I starten vil barnet være på besøg en time ad gangen sammen med en kendt medarbejder fra vuggestuen. Efterhånden som barnet føler sig tryg ved det nye personale og den nye stue, vil personalet fra den gamle stue lade børnehaven tager over. Når jeres barn så officielt starter i børnehaven, vil det have kendskab til alle børnene og de voksne på stuen samt lokalerne de skal færdes i.

Derfor kan det imidlertid stadig opleves krævende for nogle børn, når skiftet rent faktisk sker. De kan blive meget trætte eller overvældede i en periode efter starten, andre drømmer måske meget om natten eller tisser lidt mere i bukserne end før børnehavestart. Det er helt almindelige og normale reaktioner, som enkelte børn kan få; og vi vil selvfølgelig være i tæt dialog med jer om dette, hvis behovet opstår, så vi sammen kan tilstræbe at barnet forholdsvis bliver hurtigt tryg ved livet i børnehaven.

Hvis det er muligt for jer, er det en god ide at sørge for, at barnet får nogle forholdsvis korte dage i starten, da det som skrevet, kan være spændende, udfordrende og overvældende at starte i børnehave. De korte dage giver barnet et pusterum hjemme, til at fordøje de nye indtryk.

Børnehaven er opdelt i 3 stuer, hvoraf de 2 af stuerne (Blæksprutterne og Delfinerne) er aldersblandede og på den sidste stue (Lagunen), er det de kommende skolebørn der går. Børnene fra Blæksprutterne og Delfinerne er yderligere opdelt i mindre aldersopdelte grupper med 1 voksen tilknyttet. I disse grupper arbejdes der med aktiviteter, som er målrettet alderen.