Legestue for kommende vuggestuebørn

Det kan være en meget stor omvæltning i et lille barns liv at starte i vuggestue. Ofte har barnet kun kendt én tilværelse; nemlig den hjemme, sammen med mor eller far hele dagen. Når barnet starter i Karmsten er det således både en ny tilværelse, nye mennesker og nye omgivelser. Som forældre har I mulighed for at besøge os i legestuen med jeres indmeldte barn før selve opstarten. Besøgene foregår om tirsdagen mellem 9.30-10.15 og er et tilbud til barnet med én forælder. Barnet skal altså være tilbudt en plads i vuggestuen, som der er takket ja til. Som forælder, der deltager i legestuen, må man være indstillet på, at personalet vil nærme sig barnet, også fysisk, og over tid få barnet i hænderne; måske skifte det, klæde det på eller holde barnet, mens mor eller far klæder sig på (alt selvfølgelig i dialog med den enkelte). Det er vores erfaring, at det fysiske i adskillelsen fra mor eller far, spiller en vigtig rolle, og derfor bør overgangen fra den ene favn til den anden, introduceres løbende og gerne før den egentlige opstart i vuggestuen. Vi bestræber os på at skabe et rum for en blid overgang mellem hjem og institution, hvor jeres barn får kendskab til lugte, lyde, nye børn og voksne, således at processen opleves mindre overvældende – både for jeres barn og jer som forældre.