Kort om os

Børnehuset Karmsten er en integreret institution, opdelt i en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Det er politisk bestemt i Egedal Kommune, at vuggestuealderen går fra 0-2,11 år og børnehavealderen går fra 2,11- skolestart. I Karmsten fordeles børnene efter hensynet til den samlede børnegruppe, samt aldersspredningen i huset, derfor kan man opleve at barnet starter i børnehave før eller efter 2,11 år, alt efter hvad der er muligt samlet set.

Taksterne for vuggestue- og børnehavebørn i Karmsten er følgende:

  • Vuggestue: 4035 kr.
  • Børnehave: 2691 kr.

Med i prisen er fuld forplejning, dvs. morgenmad fra kl. 6.30-7.00, formiddagsfrugt i vuggestuen, frokost fra Fru Hansens kælder og eftermiddagsfrugt i begge afdelinger. Til frokost får de serveret mælk til.

 

Vuggestuen

Vuggestuen består af tre grupper, Muslingerne, Krabberne og Søstjernerne med ca. 12 børn i hver gruppe. Både børn og voksne i vuggestuen har i dagligdagen megen kontakt med hinanden på tværs af stuerne, da vi løbende laver aktiviteter sammen. Ligeledes åbner og lukker vi sammen. På den måde sikrer vi en tryg og forudsigelig hverdag for de mindste med genkendelige voksne samt giver børnene muligheden for at interagere og spejle sig i hinanden på tværs af alder og køn.

 

Børnehaven

I børnehaven har vi to børnehavegrupper; Delfinerne og Blæksprutterne. Stuerne arbejder med åbne døre efter behov og interesse, så børnene har mulighed for at være sammen på tværs samt udvikle trygge og tillidsfulde relationer til alle medarbejdere i børnehaven.

I børnehaven har vi ligeledes en førskolegruppe ved navn Lagunen. I Lagunen går børnene hele det sidste år inden skolestart (april-april) og her vil børnene indgå i skoleforberedende aktiviteter med fokus på videreudvikling af selvhjulpenhed samt personlige og faglige kompetencer. 

 

Pædagogisk praksis

Det er vores erfaring gennem årene, at denne måde at opdele børnene på, giver de bedste rammer for dem – og for os. Børnene i Karmsten er godt rustede til de skift de møder i deres tid her, da der hersker en åbenhed i Karmsten på alle planer, der gør, at børnene føler sig sikre og trygge med alle de voksne, og indtager de forskellige rum og arenaer med stor selvsikkerhed.

Alle stuer arbejder med strukturerede aktivitetsplaner, som sikrer børnene mangfoldige, alsidige og udfordrende aktiviteter, der skaber grobund for humor, fantasi og glæde i hverdagen. Med fokus på positive sociale relationer, læring, sprog og bevægelse støtter og guider vi børnene i henhold til deres alder og behov.

I hver afdeling kan I som forældre følge med i stuernes aktiviteter, formål og mål, da disse oplysninger er tilgængelige på afdelingernes fælles tavler.