Trivselsamtaler

I Karmsten afholder vi trivselssamtaler, hvor vi, medarbejdere og forældre, har mulighed for at holde en samtale omkring jeres barn og dets trivsel i Karmsten. Vi tilbyder trivselssamtaler efter start i henholdsvis vuggestue og børnehave. Hvis I eller vi efterfølgende vurderer et behov for en opfølgning på udvikling, trivsel eller andet, så går vi i dialog om dette og aftaler et passende tidspunkt. Samtalerne ligger, som udgangspunkt, i tidsrummet kl. 12-13.30.