Trivselsamtaler

I Karmsten tilbyder vi trivselsamtaler. Dette er et tilbud til jer som forældre hvor I har mulighed for at holde en dybde gående samtale med en pædagog omkring jeres barn og dets trivsel i Karmsten.

Vi prioriterer en fyldestgørende samtale med jer som forældre omkring jeres barn, og i den forbindelse vil vi gerne optimere vores service for jer som forældre der ønsker en samtale, men også for de øvrige børn i huset. Samtalerne vil derfor fremover ligge kl. 12-12.30, kl. 12.30-13 eller kl. 13-13.30