Storbørnsgruppen

Storbørnsgruppen er gruppen for de ældste børn i børnehaven. Gruppen samles hver formiddag tirsdag og torsdag på tværs af stuerne det sidste år i børnehaven, inden de starter i SFO, det vil sige fra d. 1. april til d. 31. marts året efter. Her vil de, sammen med fast tilknyttede voksne, lære hinanden at kende på tværs af børnehavegrupperne samt indgå i skoleforberedende aktiviteter med fokus på videreudvikling af selvhjulpenhed samt personlige og faglige kompetencer.

Fællesskabet
Vi mener, at det er vigtigt, at børnene lærer at begå sig i et større og forpligtende fællesskab. Vi holder dagligt samling af gruppen, hvor de øver sig i at tale/fortælle på skift, dvs. også lytte til hinanden – og dermed være stille – på skift. De øver sig også i, at de ikke altid kan få lov til at være på alle sammen hver gang. De oplever, at de ikke altid laver de samme aktiviteter, uden at man behøver at føle sig forbigået af denne grund. De lærer at det er i orden, at den ene får lov/skal noget, som den anden ikke skal. Vi øver meget i at modtage og udføre kollektive beskeder. Vi formidler vigtigheden af, at alle er aktive for at få fællesskabet til at fungere, f.eks. skal de rydde legetøj op efter sig selv og hinanden, dække madvogn, rydde op efter maden, hænge tøjet i egen garderobe o. lign. Vi forventer af børnene, at de hjælper hinanden.

Koncentration
Når vi laver en aktivitet, f.eks. spiller et spil, støtter vi børnene i at sidde i længere tid, dog svarende til deres aktuelle alder og evne (om end vi naturligvis hele tiden sætter niveauet en anelse højere, for at sikre udvikling). Vi stiller krav om at gøre tingene færdige, inden for en rimelig tidsgrænse. Dette gør vi for at give børnene en fornemmelse af, at der også er elementer i dagligdagen, der skal gøres færdige og gøres færdige nu, for at alle kan komme videre.

Følelsesmæssigt
Vi støtter børnene i at klare overkommelige konflikter selv. Dette gør vi blandt andet gennem at opfordre børnene til at forklare og/eller forhandle, i stedet for at bruge gråden (eller næverne) så konflikten løses på en rimelig måde. Vi taler meget med børnene om, at det er vigtigt at hente en voksen, hvis de selv eller andre har brug for hjælp til at løse en konflikt. Vi er opmærksomme på børnenes adfærd når vi spiller spil – det er lige så vigtigt at kunne vinde med stil, som at kunne tabe med stil!

Fagligt
Vi lægger vægt på at spille spil, da børnene lærer meget forskelligt igennem spil, f.eks. at lære regler og overholde dem, tælle, mængde, tal, bogstaver, former & figurer, overskue terning, farver, huske, sætte brikker sammen, rimord. Vi leger meget med tal, bogstaver og deres eget navn i forskellige former. De øver sig i at sige navn, efternavn, adresse, fødselsdato og vi taler om, hvad forældrene arbejder med.

Motorik
Vi leger meget ude på vores dejlige legeplads, hvor vi har gode klatretræer , cykler, bolde osv. Vi besøger også legepladser, hvor børnenes grovmotorik udfordres. Bevægelse modner hjernen til læring, så det er en vigtig aktivitet.
Finmotorikken bliver trænet ved, at vi har meget legetøj med små ting der skal sættes sammen, f.eks. Lego, Knex, små brikker og syning. Børnene øver sig i at få et godt blyantsgreb, vi har ergonomiske blyanter, blyantsdutter, laver blyantsgrebslege m.m. Vi tegner tegning til hvert barn til fødselsdagen og prioriterer det som en holdaktivitet. Der bliver stillet krav til tegningen alt efter, hvor barnet er i tegneudviklingen.

Selvhjulpenhed
Vi opfordrer børnene til at blive så selvstændige som muligt i f.h.t. af-/påklædning, toiletbesøg, holde orden på egne ting og pakke rygsæk ved tur. Vi taler om, hvilket tøj denne dag/årstid kræver. Vi opfordrer børnene til at mærke på egen krop om de fryser, er tilpas varme eller måske har det for varmt?

Socialt
Børnene leger i store og små grupper. Vi lægger vægt på, at vi alle er betydningsfulde for fællesskabet i Storbørnsgruppen; vi er forskellige og at det er accepteret, samt at man skal øve sig i at prøve at lege med andre end de samme børn, dertil at de er flere om at bestemme indholdet i en leg. Vi taler meget om at hjælpe hinanden, f.eks. hvis nogen bliver drillet. Vi støtter børnene i at læse hinandens grænser/kropssprog, så alle har det rart, samt støtter dem i, at give udtryk for egne grænser på en måde, så det forstås af omverdenen.