Opskrivning til venteliste

Opskrivningen på ventelisten gøres, når vi har modtaget et administrationsgebyr (der ikke refunderes) på 200,- på konto nr.: 5301 0000381288 i Arbejdernes Landsbank samt en underskrevet samtykkeerklæring. Husk at skrive dit barns navn og cpr. nr. på indbetalingen. Når vi har registreret indbetalingen, skrives dit barn på ventelisten og du modtager en kvittering for opskrivning.

Det er muligt at starte i Karmsten enten d. 1. eller 16. i en måned.

Man kan skrive sig op som gravid; så skal der stå: Baby + efternavnet, og ved cpr. nr. skrives: Forventet nedkomst og ved behovsdato: Ca. behovsdato (efter endt barsel og orlov).

Når vi har sendt indmeldelse til jeres barn, har i en svarfrist på 3 dage; indenfor svarfristen er det ikke muligt for os at give jer en rundvisning.

I bør også skrive jeres barn op til plads i Egedal eller hvor I bor, for at være sikre på plads på et bestemt tidspunkt. Både Egedal Pladsanvisning og Karmsten vil sætte pris, at I kontakter os, når I accepterer plads det modstående sted, så barnet ikke figurerer på ventelister, uden at have reelt behov.

Hvis I tager imod tilbud for pasning i kommunalt eller andet regi, og ikke ønsker optagelse i Karmsten, bedes I underrette os, så vi kan se bort fra barnet på vores venteliste. Kriterier for optagelse i Karmsten læses på www.karmsten.dk. Ved spørgsmål kan I ringe til souschef Camilla Eva Andersen, på 66 16 01 30, samt se på vores hjemmeside, www.karmsten.dk.

Når forældrene accepterer plads i institutionen, skal et depositum på kr. 2000,- betales. Depositum overføres til Karmstens ”Depositum konto” i Arbejdernes Landsbank på konto nr. 5301 0442163. Beløbet bruges af Karmsten hvis familien er i restance, hvis der ikke betales ved udmeldelse for sidste måned eller hvis forældre ikke tager diverse varsler og regler alvorligt, og dette medfører at Karmsten mister driftstilskud fra barnets hjemkommune. I alle andre tilfælde tilbageføres beløbet til forældrenes konto, når barnet er stoppet.

Vær opmærksomme på, at betaling for pasning i Karmsten, foregår via Betalingsservice.

Herunder kan du skrive dit barn op på vores ventelist:

Step 1 of 4

Barnets oplysninger