Opskrivning til Karmsten

I Karmsten har forældre en direkte og personlig kontakt med pladsanvisningen, som kan kontaktes via kontaktformular på vores hjemmeside. Man kan ligeledes kontakte ledelsen pr. mail eller pr. telefon. Her er det også muligt at blive rådgivet om opstart eller spørge ind til andre detaljer omkring plads i Karmsten.

Opskrivningen til Karmsten gøres, når vi har modtaget et administrationsgebyr (der ikke refunderes) på 200,- på konto nr.: 8401 0005475613 i Merkur andelskasse samt en underskrevet samtykkeerklæring. Husk at skrive dit barns navn og cpr. nr. på indbetalingen. Når vi har registreret indbetalingen, skrives dit barn på listen og du modtager en kvittering for opskrivning.

Det er muligt at starte i Karmsten enten d. 1. eller 16. i en måned.

Man kan skrive sig op som gravid; så skal der stå: Baby + efternavnet, og ved cpr. nr. skrives: Forventet nedkomst og ved behovsdato: Ca. behovsdato (efter endt barsel og orlov).

Når vi har sendt indmeldelse til jeres barn, har I en svarfrist på 3 dage.

Når man accepterer en plads i institutionen, skal et depositum på kr. 2000,- betales. Depositum overføres til Karmstens ”Depositum konto” i Merkur Andelskasse på konto nr. 8401 0005475613. Beløbet bruges af Karmsten, hvis familien er i restance, hvis der ikke betales ved udmeldelse for sidste måned eller hvis forældre ikke tager diverse varsler og regler alvorligt, og dette medfører, at Karmsten mister driftstilskud fra barnets hjemkommune. I alle andre tilfælde tilbageføres beløbet til forældrenes konto, når barnet er stoppet.

Vær opmærksomme på, at betaling for pasning i Karmsten foregår via Betalingsservice.

Herunder kan du skrive dit barn op til Karmsten:

Step 1 of 4

Barnets oplysninger