Deltidspladser

Følgende regler om deltidspladser i forbindelse med barsel gælder fra den 1. januar 2020. Hvis en eller begge forældre afholder fravær efter reglerne i barselsloven, har de ret til en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen til de af deres børn, der er mindst 26 uger gamle og endnu ikke skal starte i skole. En deltidsplads reducerer forældrebetalingen.

Deltidspladser i Karmsten
I Karmsten kan et barn bruge sin deltidsplads i forbindelse med barsel mellem kl. 8.45-14.45. Det betyder, at barnet hverken kan blive afleveret eller hentet uden for dette tidsrum. Hvis forældre har behov for pasning tidligere end kl. 8.45 eller senere end kl. 14.45, skal de fastholde barnets fuldtidsplads.
Regler og retningslinjer vedr. ansøgning skal overholdes i henhold til Egedal kommunes retningslinjer for ansøgning og forgår via kommunens hjemmeside.
Pris for deltidsplads i 2021:
0-2,11 år kr. 2404 + kr. 610 (fuld forplejning)
2,11 år til skolealder kr. 1482 + kr. 610 (fuld forplejning)

Hvis barnet bliver afleveret eller hentet uden for deltidspladsens pasningstid, har pladsanvisningen i kommunen ret til at varsle forældrene om, at barnet i tilfælde af fortsat overskridelse overgår til en fuldtidsplads.