Fokus på arbejde med mindre børnegrupper

Det er vores erfaring at opdeling af børnene i mindre grupper, højner kvaliteten af vores arbejde. I de mindre grupper er den voksne nærværende (som den eneste voksne), børnene skal ikke forholde sig til mange andre børn i aktiviteten, støjniveauet er minimalt og ikke mindst er der tid til at høre hvad den voksne siger, hvad de andre børn siger og man får selv plads til at være aktivt deltagende.

I børnehaven har vi faste grupper, børnene er inddelt efter alder og hver gruppe er hængt op med fotos i små rammer i børnehøjde, så børnene selv kan se hvilken gruppe de er, med hvilke børn og ikke mindst; med hvilken voksen. I vuggestuen er der ligeledes faste grupper, hvor børnene her også er inddelt efter alder og hver gruppe er hængt op med fotos i små rammer i børnehøjde. I vuggestuen arbejdes der også fast i små sproggrupper, for dem hvor behovet er der.