Opskrivning til Karmsten

Opskrivning til venteliste

Børnehuset Karmsten er en privat institution. Opskrivning sker ved at udfylde opskrivningsformularen og samtykkeerklæringen herunder, samt indbetale 200,- i administrationsgebyr til Karmsten. Se opskrivningsformularen for alle detaljer

Opskrivning
Samtykkeerklæring Venteliste

Det er muligt at starte i Karmsten enten d. 1. eller 16. i en måned.

Man kan skrive sig op som gravid; så skal der stå: Baby + efternavnet, og ved cpr. nr. skrives: Forventet nedkomst og ved behovsdato: Ca. behovsdato (efter endt barsel og orlov).

Når vi har sendt indmeldelse til jeres barn har i en svarfrist på 3 dage; indenfor svarfristen er det ikke muligt for os at give jer en rundvisning.

I bør også skrive jeres barn op til plads i Egedal eller hvor I bor, for at være sikre på plads på et bestemt tidpunkt. Både Egedal Pladsanvisning og Karmsten vil sætte pris, at I kontakter os, når I accepterer plads det modstående sted, så barnet ikke figurerer på ventelister, uden at have reelt behov.