Service, fleksibilitet og åbenhed

Vi arbejder bestandig på, at sikre en god service til forældre i Karmsten. Vi tilstræber gennem åben dialog med forældrene, en vilje til at ændre, når og hvor dette er hensigstmæssigt. Det betyder bl.a. at forældre har en direkte og personlig kontakt med pladsanvisningen, som kan kontaktes via kontaktformular, mail til ledelsen eller på telefon til kontoret.

Vi laver gerne særaftaler omkring sovetider/-steder, specielle behov omkring måltidet, eller andre specielle behov forældre eller barn måtte have, ud fra tesen om mennesker trives bedst, når de mødes der hvor de er. Vi gør det gerne!

Personalet i Karmsten flytter sig – fagligt, såvel som fysisk. Vi har en dynamisk medarbejderstab, der ser Karmsten som en hel arbejdsplads, og som er i stand til at rykke sig efter børnenes, egne, kollegers eller virksomhedens behov. Vi har til tider job-swops, hvor personale fra afdelingerne bytter plads med hinanden for en kortere eller længere periode. Forældre informeres via hjemmesiden og opslag i huset – og aftalerne om job-swop laves altid under hensyntagen til afdelinger og stuernes øvrige forhold i perioden. På samme måde er der også mulighed for mere permanente ordninger, hvor en ansat flytter stue eller afdeling.