Faglighed

Faglighed

I Karmsten afholder vi team-, afdelings- og fagmøder ugentligt og månedligt. Ledelsesteamet mødes hver uge, ligesom souschef og afdelingsleder har faste dage og timer på kontoret.

Mødestrukturen er udviklet for at sikre en høj grad af faglighed – hvor sparring omkring de pædagogiske tiltag er i fokus og drøftes i teams, afdelinger og faggrupper. På møderne debatteres handleplaner, modtagelsesaftaler, rød tråd i hus og afdelinger, aktiviteter, fremtid, arbejdsklima osv.