Afslutningsfest for Lagunebørnene

Den 26/3-15 kl. 17.30-19.30 holder vi afslutningsfest for vores Lagunebørn, som jo snart starter i SFO og skole.

Hvert lagunebarn får en invitation til festen, men nu kender I datoen!