Aktiviteter i Karmsten henover sommeren

I sommerperioden tilbyder børnehaven aktiviteter i form af ‘værksteder’ i stedet for de faste, aldersopdelte grupper, vi sædvanligvis har. Vi vil lave små temauger (motorik, bevægelse, vand, sanglege mm), hvor de børn, der er her, kan byde ind.

På samme måde vil vuggestuen hver mandag planlægge aktiviteter for ugen – med udgangspunkt i aktuelle børneantal.

Det vil for begge afdelinger fremgå af tavlerne, hvilke temaer/aktiviteter der foregår.