Dorthes uddannelse

Dorthe er netop påbegyndt sit studie til Marte Meo terapeut. Marte Meo betyder ‘ved egen kraft’ og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer, gennem et udviklingsstøttende samspil. Man dokumenterer samspillet mellem børn, mellem børn/pædagoger eller mellem børn/forældre ved hjælp af videooptagelser. Efterfølgende analyseres optagelserne, med fokus på det, der fungerer; hvor lykkedes det; hvor livede barnet op; hvor ramte pædagogen ‘plet’; hvor fik man et godt resultat?

I Karmsten ønsker vi at benytte Dorthe (og hendes uddannelse) til at fortsætte med at opkvalificere det pædagogiske tilbud til børn og forældre. Marte Meo metoden er veldokumenteret og giver gennem sin positive tilgang, rum for udvikling af den enkeltes praksis.

I løbet af uddannelsen, vil Dorthe skulle lave nogle cases og dermed videooptage pædagoger og børn i samspil i Karmsten. De forældre, hvis børn bliver en del af en sådan case, vil naturligvis blive informeret om hvorfor, hvordan osv. og forældrene afgør alene om de vil give tilladelse.