Eftermiddagene i vuggestuen

Da vi for tiden har en række større børn på Krabberne og Muslingerne, som kan have glæde af fælles leg, har vi aftalt at opdele børnene om eftermiddagen, på tværs af stuer.

På den måde får de større børn ro til leg og aktiviteter, der tilgodeser deres behov, og de mindre børn får en hel stue at boltre sig på, ’i fred’ for de store.

Dette sker de eftermiddage, det er muligt, set i forhold til det samlede børnetal og personale.