Forældremøde

Vi afholder forældremøde d. 30/10-13 kl. 19-21.

Dagsorden følger, på nettet og i huset, men som I måske har kunnet udlede af bestyrelsesreferaterne, bliver en eventuel madordning en del af programmet for denne aften. Så – kryds i kalenderen!