Fokus for Muslinger og Krabber

Vi har modtaget en del mindre børn de sidste måneder, der skal vænne sig til at gå i vuggestue, med alt hvad dertil hører. Fokus for arbejdet i teamet er derfor nærvær og omsorg. Det vil sige, at vi stadig arbejder i hold, og at det, der foregår på holdene, er afpasset børnenes alder og udvikling. For de yngste er vi meget på stuen, hvor de kan kravle, øve sig i at stå og gå, samt være tætte på os, så de vænner sig til os og en god relation kan etableres. Denne grundlæggende relation og basale omsorg, er fundamentet for et godt institutionsliv videre frem.

For de ældre børn på stuerne fortsættes i hold – rytmik, sproggruppe, legeplads, kreative aktiviteter mv.