Holdaktiviteter i 1.kvartal

I 1. kvartal af 2015 er børnene i holdaktivitet ca. 1 x om ugen med en medarbejder.

Det vil fortsat være ca. 8-10 børn i en aktivitet med en voksen.

Da vi som sidste år, har mange børn indmeldte (i 1. kvartal) vil vi også bruge legepladsen som læringsrum, så vi fordeler os over hele Karmsten om formiddagen. Mange børn vil derfor opleve at komme en del ud hver dag. Husk derfor godt med skiftetøj i børnenes kasser.