Indkøringsaftaler

Vi har indført skriftlige indkøringsaftaler, som den ansatte udfærdiger i samråd med forældrene, inden eller når barnet starter. Aftalerne skal sikre at forældrene er informerede før og under indkøringen, og at personalet kan tilrettelægge dagene for barnet og den øvrige gruppe bedst muligt.

Indkøringsaftalerne medtages på teammøder i barnets team, samt medtages ved trivselssamtaler efterfølgende.