Info vedr. planerne for indførelse af fuld forplejning i Karmsten

Bestyrelsen har nedsat et udvalg til at tage sig af planerne vedr. indførelse af fuld forplejning i Karmsten.

Udvalget har allerede mødtes første gang, og er nu igang med at planlægge besøg hos en stor institution, der også benytter Fru Hansens kælder. Dette for at få lidt erfaringer og inputs derfra. Derudover planlægges et besøg fra en konsulent fra Fru Hansens kælder, der kan hjælpe os med hvordan køkkenet skal opgraderes.

Mere info følger over den næste tid, så I ved hvad der sker!