Ipads i Karmsten

I Karmsten har vi i skrivende stund en Ipad, som bruges med børnehavebørnene (vi ønsker os en til, så sprogpædagogerne i vuggestuen har denne mulighed i deres arbejde).

Ipad’en bruges udelukkende i læringssituationer, og altid sammen med en voksen. Læringssituationerne vi bruger Ipads i, er for eksempel:

  • sproggruppe (sprogstimulereende spil fra nettet, billeder af dyr/lyde)
  • opfølgning på projekter og aktiviteter (efter film på biblioteket følges emnet op på mange måder, hvoraf Ipads er een).
  • opfølgning på spontant opstående interesseområder, for eksempel et barn, der fortæller om oplevelser hjemme, der kan yderligere belyses, ved hjælp af Ipad (info, billeder).

Ipads bruges aldrig til at spille spil på (alene eller i grupper af børn).