‘Jeg er fææærdig…!’

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der til tider er behov for mere hjælp til toiletbesøg, især om sommeren, hvor vi er meget ude, og kan have svært ved at høre, når der kaldes fra toiletterne.

Dette afhjælper vi ved at have en ”toiletvagt” (der løbende checker toiletterne), hver gang vi er på legepladsen. På den måde håber vi at kunne tilgodese de børn som har behov for hjælp, så de ikke skal sidde og kalde for længe.