Menuplaner vol. 2

Vi har lyttet til jeres tilkendegivelser på nettet og i Karmsten, om hvor gerne I vil have mulighed for at se mad-plancherne, når I kommer  med jeres børn om morgenen. Derfor vil plancherne hænge på vuggens yderdør fra næste uge, så de kan ses på vej ned til børnehaven.