Personalet i vuggestuen

Da vi har langtidsfravær i vuggestuen, har Lene sine børnetimer på Søstjernerne den næste tid. Der dækkes med vores gode, faste vikarer på Muslingerne i perioden.