Sprogprojekter i efteråret

Sprog er Karmstens læreplanstema for 2013.

I vuggestuen er der planlagt sprogprojekt i slutningen af september. Vuggestuen har samlet to sprogprojekter, til eet, der løber over to uger. Børnene inddeles i grupper, der tilbydes forskellige aktiviteter,  der handler om sprog. Gruppeinddelingen, samt de forskellige aktiviteter, vil fremgå af tavlen, når projektet starter.

Børnehaven er ligeledes igang med at planlægge et større sprogprojekt, der tager udgangspunkt i H. C. Andersens eventyr. Som inspiration til projektet, har Michele og Wicky været på visit i Odense i torsdags, d. 22/8. Her afholdtes H. C. Andersen festival i uge 34, og Wicky og Michele kom hjem med mange ideer og billeder, til inspiration for projektet.