Stuerne

Børnehuset Karmsten

Børnehuset Karmsten er opdelt i en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Det er politisk bestemt i Egedal Kommune, at vuggestuealderen går fra 0-2,11 år og børnehavealderen går fra 2,11- skolestart. I Karmsten fordeles børnene efter hensynet til den samlede børnegruppe, samt aldersspredningen i huset, derfor kan man opleve at barnet starter i børnehave før eller efter 2,11 år, alt efter hvad der er muligt samlet set.

Vuggestuen

Vuggestuen består af tre grupper. Muslingerne og Krabberne er grupperne for de yngste børn i vuggestuen, og der er 11-12 børn på hver stue. Søstjernerne er gruppen for de ældste børn. På denne stue går der også 11-12 børn. Denne opdeling gør det muligt for os, at arbejde mere målrettet med de forskellige aldre, samt tilgodese de meget forskellige behov, en 1 årig har i forhold til en 2 1/2 årig. Derudover giver det Søstjernerne gode rammer for et tæt samarbejde med børnehaven, som jo er næste stop for de store vuggestuebørn. Børnene i vuggestuen har i dagligdagen megen kontakt med hinanden på tværs af stuer, da vi laver daglige aktiviteter sammen, og på den måde sikrer vi, at de forskellige aldre også interagerer, og kan lære af hinanden.

Se beskrivelse af de pædagogiske principper og overvejelser for Søstjernestuen her.

Børnehaven

I børnehaven har vi en lignende opdeling. Her er de yngre børnehavebørn på Delfinerne og Blæksprutterne, og de ældste børn i Lagunen, den tredje stue. I Lagunen går børnene hele det sidste år inden skolestart (april-april) og det betyder rigtig gode rammer for aktiviteter og planlægning, der tager udgangspunkt i førskolebørnene. Som i vuggestuen arbejdes der samtidig på tværs af stuerne, så de små og de store har mulighed for at spejle sig i hinanden. Hver mandag er der ‘åbne stuer’ i børnehaven om formiddagen, og ingen faste aktiviteter, så her er rum for børnenes leg på tværs af alder. Når børn ønsker at spise sammen med venner på andre stuer, aftales dette blot mellem børnene og personalet.

Se beskrivelse af de pædagogiske principper og overvejelser for Lagunen her.

Det er vores erfaring gennem årene, at denne måde at opdele børnene på, giver de bedste rammer for dem – og for os. Børnene i Karmsten er godt rustede til de skift de møder i deres tid her, da der hersker en åbenhed i Karmsten på alle planer, der gør at børnene føler sig sikre og trygge med alle de voksne, og indtager de forskellige rum og arenaer med stor selvsikkerhed.