Køkkenrenovation i fuld gang

Så er BygFormat gået igang med at renovere vores køkken, så det er fuldt funktionsdygtigt til indførelse af Fuld Forplejning. Vi håber stadig, at vi er klar
til d. 1/6-14. Læs evt. mere om økonomien her